TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0168 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye (Jászjákóhalma) a következő projektelemekre pályázott:
1. Környezeti nevelést szolgáló erdei iskolák, alkalomszerű szabadtéri mozgásos tevékenységek (úszótanfolyam, korcsolyázás), sportkirándulások.
2. Idegen nyelv fejlesztése érdekében nyelvi témahetek.
3. Informatikai tantárgy fejlesztése: informatikai szakkör megvalósítása.
4. Komplex közlekedési ismeretek, baleset-megelőzési ismeretek oktatása.
5. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása, egészségnapok,
6. Mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok.
7. Konfliktuskezelő, dohányzást megelőző valamint illegális és legális szerek okozta függőségek megelőzést célzó programok valósultak meg.
8. A pedagógiai kultúra fejlesztését elősegítő tanár továbbképzések történtek.
9. Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozása; nemzetiségi népismereti programok; családi életre nevelést segítő innováció (gazdasági és pénzügyi ismeretek), elsősegély-nyújtó szakkör és tanévenként legalább egy hagyománnyá tehető iskolai esemény.
10. A tanórai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.

A részletes beszámoló az alábbi linken olvasható!

SZAKMAI_BESZÁMOLÓ_Jaszjakohalma

 

Author: root