Iskolánkról

Községünk, Jászjákóhalma régi múltra tekint vissza, legalább tízezer éve lakják emberek. Első írásos említése az 1300-as évekből származik. A XX. század fordulójára Jászjákóhalma egyre nagyobb fejlődésnek indult. 1908-ban új iskolaépületet emeltek, – kifejezve az itt élő iparosság igényét, – mely először minden évfolyamnak, majd később, egészen 2003-ig az alsó tagozatnak adott otthont. 1960-ban elkészült az új iskolaépület, melyben a felső tagozat kapott helyet. Jelenleg ebben, és egy mellette található két tantermes épületben van elhelyezve a nyolc évfolyam. A régi, műemlék jellegű iskolában már nem folyik tanítás. 1991-ben elkészült az új tornaterem.

Általános iskolánk 1998. május 6-án, a Jászok Napján felvette a IV. Béla, a jászokat letelepítő királyunk nevét. Iskolánk alapító okirata szerint alapfeladatunk a község tanköteles korú gyermekeinek oktatása, nevelése, az alapműveltség megalapozása. Ennek megfelelően intézményünkben nyolc évfolyamon egy-egy osztály van. A község több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történelmének, hagyományainak megismertetésére, ápolására, a bennük rejlő értékek megőrzésére, átadására. Szeretnénk kapcsolatot tartani a községben működő civil szervezetekkel is, s a velük való közös megmozdulásokkal színesíteni iskolánk életét.

Nevelő és oktató munkánk igazodik a különböző szociális, anyagi, kulturális igényű családok gyermekeihez. Kiemelt feladatnak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, illetve a jó képességű tanulók tehetséggondozását mind tanórán, mind tanórán kívül. Néhány tanuló integrált oktatását gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segítségével oldjuk meg. Célunk nem lehet más, mint a társadalom és a szülők célja: minden gyermekből kihozni képességei maximumát, hogy tudásuk legyen megalapozott, a későbbiekben jól képzett felnőttekké váljanak, találják meg helyüket az életben. Szeretnénk, ha az iskolánkból kikerülő tanulók társadalmunk hasznos, aktív, megbecsült tagjaivá válnának. Ezen munkálkodnak pedagógusaink, hogy emberséget és tudást adjanak a jászjákóhalmi diákoknak, így elősegítve boldogulásukat az életben.