Mentoráló intézményi működés

TÁMOP-3.1.4. B -13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt, Mentoráló intézményi működés

INTÉZMÉNYI BEMUTATÁS:

A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye Jászjákóhalma régmúltra visszatekintő iskolája. Az intézmény alaptevékenysége többrétű, 8 osztályos, nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai nevelés-oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, illetve sajátos nevelési igényű és a tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerű integrált oktatása folyik. A tantestület 15 fős, a gyerek létszám 130. Ebből adódóan családias iskola vagyunk, ahol három idegen nyelv tanulására, sportolásra, kézműves foglalkozásra, erdei iskolára, iskolai kirándulásokra, tehetségek kibontakozására van számtalan lehetőség. Az iskola tanulóinak kulturális és szociális helyzete igen eltérő. Tehetségekre inkább a mozgás területén találunk (sportolás, tánc). Az intézmény felszereltsége igen jónak mondható, de mindig van mit fejleszteni. Épületünk a Tarna folyó partján található, a táj adottságait kihasználjuk testnevelés és a természettudományos órák alkalmával. Örökös ÖKO iskola vagyunk, ennek tudatában neveljük „gyerekeinket”. A sikeres pályázatok az elmúlt években nagyon sok tevékenység kipróbálására adtak lehetőséget a tanulóknak, de a pedagógusoknak is (gazdasági ismeretek, közlekedési ismeretek, korcsolyázás, aerobik, katasztrófavédelmi ismeretek, elsősegélynyújtás, úszásoktatás, stb.). Célunk: ezen tevékenységek folytatása lehetőségeink szerint.

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA:

A programom címe: „Művész-lélek”- Tánccal a mozgásért. Azt, hogy mit takar ez a tevékenység, egy kérdés feltevésével szeretném bemutatni. Hogyan lehet a zenét, a zenés játékot, a táncelemeket beépíteni a testnevelés órákba, a tömegsportba, illetve a szabadidős tevékenységekbe? A válasz rá, hogy alsó tagozatban bátran lehet alkalmazni, mert színessé teszi az órát, formálja zenei ízlésüket, fejleszti ritmusérzéküket. Ezen kívül ez a modell támogatja az egész napos iskolai benntartózkodást, a mindennapos testnevelést, komplex művészi nevelést ad (zene, tánc). De a nemzetiségi nevelés témakörébe is beletartozik, hiszen cigány folklór zenét is hallgatunk, sőt tehetséggondozást is végzek, mert aki nagyon kiemelkedőnek mutatkozik a tánc területén, azt tánciskolába irányítom. Természetesen a testnevelés órákon mindig haladunk az aktuális tananyaggal, csak közbe beékeljük a zenés tevékenységeket. Tapasztalatom, ha már első osztálytól kezdve ilyen órákat tartunk, akkor negyedikes korukra sokat fejlődnek, illetve nem „szégyenkeznek” akkor, amikor táncolunk, hiszen ezt szokták meg. A 2015/2016-os tanévben újra elsőseim lesznek, tehát vár rám az újabb kihívás.

Jászjákóhalma, 2015-03-28

Molnárné Pete Marianna

projekt megvalósító