A IV. Béla Általános Iskola harmadikosainak januári osztályprogramja

2018. január 18-án, csütörtökön újabb tanítási órán kívüli programon vett részt az
osztály, osztályfőnökeikkel (Muhariné Mihály Violetta, Molnárné Pete Marianna).
A jászberényi Könyvtárba látogattak el. Először körbevezették őket az intézményben,
olyan helyre is eljutottak, ahová „egyszerű könyvtárlátogatóként” nem lehet (pl. a kupolában
található csillagvizsgálóba). Majd 60 perces interaktív magyar óra következett, mely az
osztály közeljövőben tanulandó tananyagáról szólt: Mátyás király életéről, munkásságáról. A
foglalkozás kézművességgel zárult, minden gyermek neve kezdőbetűjével iniciálét
készíthetett.
A két órás foglalkozás tartalmas és érdekes volt, ismét tanultak, tapasztaltak a
gyerekek egy külső helyszínen.

Author: root