Sajtóközlemény

2015.11.30
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány
SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYERMEKEK A MEZŐGAZDASÁGBAN MINTAPROJEKT
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 222,09 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a „Iskola a természetben” című pályázaton. A projekt keretén belül 222,09 millió forint összköltségben az Észak-Alföldi régió, valamint az Észak-Magyarországi régió hátrányos helyzetű településeinek nevelési-oktatási intézményeiben tanuló diákok, és oktatóik fejlesztése valósult meg. A képzés szakmailag az adaptált ALICERA oktatási program anyagaira támaszkodott.

A program konzorciumi együttműködésben valósult meg: a Jászapáti a Mi Városunk, a Várunk Alapítvány és az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület részvételével. A pályázatban a Jászsági és a Nógrádi Kistérség 5 tankerületének 17 intézményegysége vállalta, hogy részt vesz a programban 170 gyermekkel, 34 pedagógussal. A projekt során az alábbi programok valósultak meg:
– Táborozás (ökotábor) Dunaszigeten – állatfarm látogatás, Mosonmagyaróvár Futura Ház- interaktív eszközök, játékos tudományos ismeretterjesztés, kézműves sajtkészítés, élelmiszer készítés.
– Képzők képzése (5 alkalom) – Várunk alapítvány- elméleti ismeretanyag biztosítása, előadók az Óvári Gazdászok Szövetsége
– Tematikus nap (3 alkalom) – Várunk Alapítvány – Jászberény. Jászkisér, Jászapáti, Nézsa – játékos feladatok, természetvédelem, állatvilág, növények témakörökben
– Családi nap (2 alkalom) – Jászberény, Jászkisér: Játék, sport, kézműves foglalkozások – családtagok részvételével
– Kirándulások: A képzésben résztvevő diákok 3 alkalommal vettek részt kiránduláson, a helyszínek a következők voltak:
1. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
2. Poroszló Tisza-tavi Ökocentrum, Aranyosdombi állatfarm
3. Jászivány természetvédelmi terület – Füves puszták, fazekasház, tájház, paprikafeldolgozás, állattenyésztés megismerése, Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Kollégium mezőgazdasági tanüzeme
Gyöngyös: Mátra Múzeum (növény és állatvilág megismerése), Orczy Kastély, Vadászkiállítás, Károly Róbert Főiskola

A projekt kiemelkedő jelentősége abban mutatkozott meg, hogy a résztvevő gyermekek képessé és motiválttá váltak egy önálló kiskert, háztáji gazdaság működtetésére. Tapasztalataik és érdeklődésük által családtagjaik enerváltságát is sikerült számos esetben értékes, produktív, tartalmas és hasznos elfoglaltsággá konvertálni.

SKMBT_C22015121714370

Author: root