Gyarapodott az iskolai könyvtár könyvállománya

Nagy örömünkre az elmúlt hetekben, hónapokban gyarapodott az iskolai könyvtár könyvállománya.

A Tinta Könyvkiadónál két alkalommal is sikeresen pályáztunk. A Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázaton a 40 310 Ft értékű könyvcsomag a pályázat értelmében 20 155 Ft-ba került. A szótárak, munkafüzetek, szakkönyvek a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatást is segítik. A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázaton pedig 39 770 Ft értékű, de a pályázatnak köszönhetően 19 885 Ft –ba kerülő 23 db kiadvány az ének-zene és magyar nyelv órákon segíti majd a diákok élményszerű tanulását.

A két pályázat a Jászberényi Tankerületi Központ támogatásával valósult meg.

A Jászdózsai Iskoláért, Óvodáért és Közművelődésért Alapítvány – az előző évekhez hasonlóan – 2021 decemberében is 70 ezer forint értékű könyvvel támogatta az iskolai könyvtárat. Így 24 újdonságból választhatnak olvasnivalót 2022-ben a diákok! Nagy öröm ez számunkra, mert új könyvek beszerzésére csak ilyen támogatások révén van lehetőségünk!

Köszönjük!

Csomorné Palotai Réka és Kissné Guba Zsuzsanna iskolakönyvtárosok

 

Author: Jaszsagi Altalanos Iskola Bozoky Janos Alt. Isk. Tagint.