Iskolánkról

BJcímer

Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye

Jászdózsán az iskolai oktatás első írásos emlékei — Zrupkó Ágoston lelkésznek köszönhetően — az 1700-as évektől maradtak meg az utókornak. Az oktatás történetét 2002-ben egy kiadványban örökítettük meg. Az iskolánkban fontos a múltból merített értékek továbbvitele, a múlt megismertetése és megszerettetése a diákokkal. Ezt tükrözi a berendezett iskolatörténeti szoba és a kiállítás, valamint az udvaron álló kisharang, mely hosszú ideig egy tanyasi iskolában jelezte a tanítási órák kezdetét, végét, és hívta imára a tanyasi embereket. Az udvaron a pedagógusok emlékére kopjafát állítottunk.

Iskolánk 2002-ben vette fel Bozóky János plébános nevét, aki nagyon sokat tett a dósai oktatásért és a faluért.

Intézményünk jelenlegi épülete 1996-ban épült. Az épületben helyet kapott mind a nyolc osztály. A nyelvi labor, informatikaterem, könyvtár, ebédlő rendezett, igényes; családias környezetet biztosít a diákok tanulásához és a szabadidő eltöltéséhez. A nyelvi laborban 16 fő, az informatikateremben 22 diák tanulhat. Egy tanteremben tanulói laptopok segítik a korszerű oktatómunkát. Négy tanteremben interaktív tábla, háromban projektor áll rendelkezésünkre.

Nagy gondot fordítunk a lemaradó tanulók fejlesztésére. Az alsó tagozat legfontosabb feladata az alapkészségek megalapozása. Ezt segítik a korrepetálások, a PIP képességfejlesztő program. Ebben a tanévben a második osztályban bevezettük a INPP mozgás koordinációs program csoportos alkalmazását is.

A rászorulóknak gyógypedagógiai foglalkozások segítenek a hátrányok leküzdésében.

Tehetséges, érdeklődő tanulóink tanulmányi versenyeken vesznek részt, és szép eredményekkel öregbítik iskolánk hírnevét. A diákok 4. osztályban két idegen nyelv — angol és német — közül választhatnak. A nyelvi kompetenciák fejlesztését az érdeklődők szakkörökön, nyelvi vetélkedőkön is folytathatják. A 7. és 8. osztályos tanulók részére a sikeres továbbtanulás érdekében már évek óta felkészítő foglalkozást szervezünk magyarból és matematikából. Ezt egészítik ki a különböző pályaválasztást segítő tevékenységek. A szabadidő hasznos eltöltését a művészeti foglalkozás, énekkar mellett a jászberényi Viganó AMI biztosítja a néptánc oktatásával. A testnevelésórákon kívül gyermekeink Bozsik programban, úszásoktatáson, sportszakkörökön vehetnek részt. Három napközis csoportban biztosítjuk a másnapi felkészülést a diákok számára. Az udvaron kialakított játszótér a napközis csoportok szabadidős foglalkozásainak jó helyszíne.

Az iskolánk az erdélyi Csíkszentsimon település iskolájával 20 év óta ápol testvérkapcsolatot. Ebben az évben Jászszentlászló és a lengyel Gmina Markowa iskoláival kezdtük meg az együttműködést. A nyári szünetekben a gyermekek táborozásokon vehetnek részt, évek óta sikeresen pályázunk az Erzsébet programra is. A tanév során osztálykirándulások, színházlátogatások, erdei iskolai programok színesítik a diákéletet. Az innovatív iskolai pályázat megvalósítása óta újszerű foglalkozások épültek be mindennapjainkba: közlekedési, pénzügyi, elsősegély-nyújtási témakörökben. Pénzügyi tudatossági és fenntarthatósági témaheteket tartunk tanévenként.

Az aktívan működő Diákönkormányzat számos bulit, programot szervez, hogy a „bozókysok”-nak szép élményeik legyenek az általános iskolás évekről, melyeket a „Suli Dumák” diákújságban is megörökítenek. Különösen népszerű a diáknapi mazsolaavató. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart régi tanáraival, diákjaival. Meghívjuk őket az iskolai élet eseményeire, többen segítik az intézményt a legkülönfélébb formában. Az iskola alapítványa a tanév végén kitüntető díjat adományoz a legkiemelkedőbb végzős tanulónak, a kisebb diákok pedig magánszemély által alapított díjban részesülhetnek.

Intézményünk szervesen illeszkedik a falu életébe, aktívan veszünk részt a községi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Kiemelkedő a tavaszi hadjárat megünneplése, melyen iskolánk volt és jelenlegi diákjai hagyományőrző honvédként vesznek részt.

Jó kapcsolatot ápolunk a községben működő intézményekkel, civil szervezetekkel, velük több közös programot szervezünk. A szülőkkel a sokoldalú kapcsolattartás több éve kialakult hagyományai élnek intézményünkben. A Szülői Szervezettel az együttműködés jó, a szülők számtalan társadalmi munkát végeznek az iskola szépítésében, karbantartásban.

Évek óta visszatérő mottónk:

„Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.”

-Goethe-

Ebben az évben a következő gondolatot választottuk vezérfonalul munkánkhoz:

„Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni.”

Columella

Vajda Anna

Iskolánk névadójáról és történetéről itt olvashat bővebben: Bozóky János élete  Iskolánk története