Hírek, Aktualitások

DSCF1895

GYERMEKEK A MEZŐGAZDASÁGBAN

mintaprojekt

A pályázat keretében az Észak-Alföldi régió, valamint az Észak-Magyarországi régió 17 hátrányos helyzetű településének nevelési–oktatási intézményeiben tanuló diákok, és oktatóik fejlesztése valósul meg, amelyhez a Bozóky János Általános Iskola is csatlakozott 2015. májusában. A pályázat november végén zárul.

A fejlesztő tevékenység során az iskola 10 tanulója számára szerveznek folyamatos, mezőgazdasághoz kötődő tanórán kívüli képzést, gyakorlati, módszertanon alapuló oktatást, és 2 pedagógus vesz részt benne.

A pályázat célja a mintaprojekt végrehajtása, szemléleti változások indukálása, az egészséges életmód megismertetése, a gyerekek motiváltságának, együttműködésének javítása, hosszabb távon az értékek családi körben való elterjedése, a mezőgazdasági területek felértékelődése a pályaválasztás tekintetében.

A szakmai tevékenység során tábort, családi napokat, kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat, fórumokat rendeznek, online tudásbázist hoznak létre, melyekre épül az ismeretanyag elméletben és gyakorlatban való elsajátítása.

A pályázat megvalósításának kezdetén 3 napos Ökotáborban vehettünk részt Mosonmagyaróvár mellett Dunaszigeten szeptember 10-12-ig. Itt bepillantást nyerhettünk a Szigetköz állat- és növényvilágába, és egy tanösvényen keltünk útra.

 

6c41e607-a7b7-41bd-9892-899e38e422d4

Látogatást tettünk egy bio-állattenyésztő, gazdálkodó házaspárnál, megtekintettük a különféle háziállatok tenyésztésének körülményeit, a hasznosításukat, többek között bepillantottunk a kecsketej feldolgozási folyamatába, és megkóstoltuk a különféle termékeket. Megismerkedtünk egy bio-növénytermesztő családdal is, akik megmutatták a birtokukon zajló gazdálkodás folyamatát, és hasznos ismeretekkel gyarapítva növénykóstolásban is részesítettek. Maradandó élmény maradt a mosonmagyaróvári Futura Élményközpontban eltöltött játékos, de ugyanakkor ismeretbővítő látogatásunk is.

A pályázat során több kirándulást szerveztek, amelyek közelítették a gyermekeket a természeti értékekhez, a mezőgazdasághoz, növény- és állattenyésztéshez. Így eljutottunk az OMÉK-re (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) Budapestre, Jásziványra, ahol a helyi gazdálkodással, foglalkoztatással ismerkedtünk, és a tájvédelmi körzetben vizsgáltuk az állatvilágot. Látogatást tettünk a jászapáti középiskola tangazdaságában, géptelepen jártunk, lovaskocsiztunk, állattenyésztéssel ismerkedtünk. Utolsó kirándulásunk Poroszlón volt, ahol a Tisza-tó élővilágába kaptunk betekintést, valamint az Aranyosdombi tanyán részesei lehettünk egy helyi, állattenyésztéssel foglalkozó család gazdálkodásában folyó munkálatoknak, sok érdekességet tapasztalva, közvetlen kapcsolatba kerülve az állatokkal.

A pályázat részét alkotja még 2 családi nap, amelyből eddig egy került lebonyolításra. Ezeken a gyerekek családtagjaikkal együtt vesznek részt, ahol a mezőgazdasághoz, természethez kapcsolódó közös tevékenységekben, játékokban vesznek részt.

A projektben az online tudásbázis anyaga alapján a pedagógusok is több alkalmas képzésen vettek részt, valamint ismeretanyagot továbbítanak a gyerekek felé tanítási órán kívüli időben. A tudásanyag elsajátításáról kérdőívek, feladatsorok alapján győződnek meg.

Ezen kívül a gyermekek és pedagógusok három tematikus napon vesznek részt, melyeken az ismeretanyag elsajátításáról adnak számot játékos feladatokon keresztül.

A pályázat félidejénél tartva már most látszódnak a megtervezett célok elérésében eredmények: a többi iskola tanulóival való jó kapcsolat építése mellett látszik a gyerekek természethez való viszonyulásának pozitív alakulása, az állatbarát magatartás, az érdeklődés felkeltődése, még ilyen irányú továbbtanulási tervek is fogalmazódtak meg. Bízunk benne, hogy mindegyik tanuló számára valamilyen területen maradandó élményt nyújt a pályázat programjaiban való részvétel, segítségül szolgál a természet közeli, gazdálkodó magatartás kialakulásához.

Hódosi Erika és Tajti Ilona

unio2

unio1

2015.09.10.
Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYERMEKEK A MEZŐGAZDASÁGBAN MINTAPROJEKT

 

Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 222,73 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében belül a „Iskola a természetben” című pályázaton. A projekt keretén belül 222,73 millió forint összköltségben az Észak-Alföldi régió, valamint az Észak-Magyarországi régió hátrányos helyzetű településeinek nevelési-oktatási intézményeiben tanuló diákok, és oktatóik fejlesztése valósul meg.

A fejlesztő tevékenység során a tanulók (általános iskola felső tagozatos diákjai) számára szervezünk folyamatos, mezőgazdasághoz kötődő tanórán kívüli képzést, gyakorlati módszertanon alapuló oktatást. A szakmai tevékenység során tábort, családi napokat, kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat, fórumokat rendezünk, online tudásbázist hozunk létre, az intézményekben és pályázatban résztvevők mintakertjeiben tevékenykedünk. A fejlesztéshez alkalmazott szakmai hátteret egy nemzetközi referenciákkal is rendelkező program adja, az ALICERA, amely célja, támogatni a vidéki térségek kompetenciájának és identitásának megőrzését.

A pályázat eredményeként a fejlesztési programban részt vevők látómezejébe kerülhetnek a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek. A mezőgazdasági tevékenységben szerzett ismeretek ráirányíthatják a figyelmet a megfelelő szakma kiválasztására, melyben megjelenik egy reális jövőkép számukra.

Nagy jelentősége ennek a programnak, hogy a résztvevő diákok képessé válnak önálló kiskert, vagy háztáji gazdaság működtetésére, illetve családjaik nagyobb érdeklődéssel fordulhatnak a háztáji termelés, gazdálkodás irányába.

A projekt kedvezményezettje a Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány, továbbá konzorciumi partnerként a „VÁRUNK” Alapítvány és az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület vesz részt a pályázat megvalósításában és lebonyolításában. A pályázat céljai a következők:

  • Mintaprojekt végrehajtása, mely szakmailag az adaptált ALICERA oktatási program anyagaira támaszkodik.
  • A résztvevő gyermekek adottságaihoz, érdeklődéséhez igazodó, hosszú távon is használható tananyagot és módszertant dolgoz ki és alkalmaz,
  • testközelbe hozza lakókörnyezetükben elérhető természeti értékeket, felismertetve, felértékelve a szabadban eltöltött foglalkozások szépségét, hasznosságát, szemléletbeli változásokat indukálva,
  • megismerteti az egészséges életmód alternatíváját,
  • a létrejött értékek családi körben is elterjednek,
  • a mezőgazdasági terület felértékelődik pályaválasztás tekintetében.

halloween-decoration-in-fall-871287575948RvtW (1)

Kedves Szülők  és Gyerekek!

Az idei tanévben ismét megrendezésre  kerül  a töklámpás készítő verseny. Bárki nevezhet, akár több alkotással is. A művek beadási határideje: október 19. hétfő

Eredményhirdetés, díjkiosztás: Október 21. szerda

Várjuk a csodás alkotásokat!

DÖK