Tantestület

Nagyné Kelemen Erika Általános iskolai tanító
Tagintézmény-vezető Közoktatás vezetői szakvizsga
  Waldorf  pedagógus
  Grossroots szervező
  testnevelés műveltségterület
Kohári Éva általános iskolai tanító
  népművelés szakkollégium
  matematika műveltségterület
Szabóné Bolyós Márta általános iskolai tanító,
  német szakkollégium
  német felsőfok
Krakóczki Zsuzsanna német nyelvtanár
  elektromechanikus technológia műszaki főiskola
  honosítva technika szakos tanár
  német középfokú B típusú nyelvvizsga
  német középfokú C típusú nyelvvizsga
Nyúlné Kövér Melinda pedagógia szakos nevelőtanár
  Általános iskolai tanító
  Erkölcstan 60 óra
  Ember és társadalom műveltségterület
  eszperantó középfok
Dudukné Paksi Gabriella általános iskolai tanító
  Magyar nyelv és irodalom műveltségterület
  Ének-zene műveltségterület
  Ember és társadalom műveltségterület
  Mester képzés
  pedagógiatanár 
  Angol középfok
Soós Flóra általános iskolai tanító
  Magyar nyelv és irodalom műveltségterület
  Angol középfok
Kissné Guba Zsuzsanna általános iskolai tanár
  magyar, történelem szak
  Könyvtáros tanár
  informatika szakirány
  Erkölcstan 60 óra
  közoktatás-vezető szakvizsga
Hódosi Erika általános iskolai tanító
  ének szakkollégium
  természetismeret műveltségterület
Csomorné Palotai Réka általános iskolai tanár
  magyar
  német középfok
Lukácsi Pálné általános iskolai tanár
  Biológia – földrajz szak
Kiss Gáborné Tanító – rajz speciálkollégium
  Rajz szakos általános iskolai tanár
  Iparművészeti Egyetem
  vizuális-és környezetkultúra mesterképzés középiskolai tanár
Keresztesi Lászlóné általános iskolai tanár
  matematika és fizika szakos
Kiss Gábor Zoltán általános iskolai tanár
  testnevelés-földrajz szak
Ördög Balázs általános iskolai tanár
  angol nyelv és történelem szakos
Nyúl Nóra pedagógiai asszisztens – iskolatitkár
  Informatikus könyvtáros – Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
   
Óraadó, áttanító nevelők  
Tóth László Fizika – technika általános iskolai tanár
  informatika szakos általános iskolai tanár
  informatika mesterképzés középiskolai tanár
Görömbei Lilla tanító
  gyógypedagógia tanulásban akadályozott
  mester képzés
Nagy Natália tanító
  gyógypedagógia, logopédia