Tantestület

Nagyné Kelemen Erika Általános iskolai tanító
Tagintézmény-vezető Közoktatás vezetői szakvizsga
  Waldorf  pedagógus
  Grossroots szervező
  testnevelés műveltségterület
   
Kohári Éva általános iskolai tanító
  népművelés szakkollégium
  matematika műveltségterület
Czékmán Judit általános iskolai tanító
  orosz és könyvtár szakkollégium
   
Szabóné Bolyós Márta általános iskolai tanító,
  német szakkollégium
  német felsőfok
Krakóczki Zsuzsanna német nyelvtanár
  elektromechanikus technológia műszaki főiskola
  honosítva technika szakos tanár
  német középfokú B típusú nyelvvizsga
  német középfokú C típusú nyelvvizsga
 
Nyúlné Kövér Melinda pedagógia szakos nevelőtanár
  Általános iskolai tanító
  Erkölcstan 60 óra
  Ember és társadalom műveltségterület
  eszperantó középfok
Dudukné Paksi Gabriella általános iskolai tanító
  Magyar nyelv és irodalom műveltségterület
  Ének-zene műveltségterület
  Ember és társadalom műveltségterület
  Mester képzés
  pedagógiatanár 
  Angol középfok
Soós Flóra általános iskolai tanító
  Magyar nyelv és irodalom műveltségterület
  Angol középfok
Kissné Guba Zsuzsanna általános iskolai tanár
  magyar, történelem szak
  Könyvtáros tanár
  informatika szakirány
  Erkölcstan 60 óra
  közoktatás-vezető szakvizsga
 
Vajda Anna Mária általános iskolai tanár
  matematika, fizika szak
  közoktatási vezető szakvizsga
  Középiskolai tanár
  pedagógiai szakos
  szakvizsgázott pedagógus 
  -mérés-értékelés
  -kistérségi tanügyigazgatás
   
Hódosi Erika általános iskolai tanító
  ének szakkollégium
  természetismeret műveltségterület
 
Csomorné Palotai Réka általános iskolai tanár
  magyar
  német középfok
Lukácsi Pálné Általános iskolai tanár
  Biológia – földrajz szak
   
Kiss Gáborné Tanító – rajz speciálkollégium
  Rajz szakos általános iskolai tanár
  Iparművészeti Egyetem
  vizuális-és környezetkultúra mesterképzés középiskolai tanár
   
Kiss Gábor Zoltán Általános iskolai tanár
  Testnevelés-földrajz szak
Nyúl Nóra Pedagógiai asszisztens
  Informatikus könyvtáros – Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
   
Óraadó, áttanító nevelők  
   
Tóth László Fizika – technika általános iskolai tanár
  informatika szakos általános iskolai tanár
  Informatika mesterképzés középiskolai tanár
 
Görömbei Lilla tanító
  gyógypedagógia tanulásban akadályozott
  mester képzés
Nagy Natália tanító
  gyógypedagógia, logopédia