Tantestület

Főállású dolgozók

1.Vajda Anna Mária tagintézmény-vezető általános iskolai tanár matematika, fizika szak matematika matematika felkészítő
középiskolai tanárpedagógiai szak
szakvizsgázott pedagógus-közoktatás-vezető-mérés-értékelés-kistérségi tanügyigazgatás
2. Krakóczki Zsuzsanna felsős munkaközösség-vezetőhelyettesi feladatokat is ellát német nyelvtanár német, technika életvitel, fizika
technika szakos tanár
3. Czékmán Judit alsós munkaközösség-vezető tanító orosz és könyvtár szakkollégium magyar, matematika, környezet, testnevelés, technika, napk.
4. Béres Gáborné tanító testnevelés, pedagógia szakkollégium magyar, matematika, testnevelés, környezet, technika, vizuális kult.
5. Csomorné Palotai Réka általános iskolai tanár magyar szak magyar, etika, technika, napközi
6. Gyenes Margit középiskolai tanármagyar nyelv és irodalom szakorosz nyelv és irodalom szak magyar nyelv és irodalom, kémia, napközi, magyar felkészítő
7. Hódosi Erika tanítóének szakkollégium ének-zene, természetismeret, környezetismeret, vizuális kultúra, énekkar, napközi
természetismeret műveltségi terület
8. Kissné Guba Zsuzsanna általános iskolai tanár magyar-történelem szak magyar nyelv-és irodalom, történelem, hon-és népismeret, napközi,
Könyvtáros tanár
Erkölcstan 60 óra
szakvizsgázott pedagógus-közoktatás-vezető
9. Kohári Éva tanító népművelés szakkollégium matematika, magyar, napközi
matematika műveltségterület
10. Nagyné Kelemen Erika tanító testnevelés és sport, sport szakkör
testnevelés műveltségterület
Grossroots szervező
11. Nyúlné Kövér Melinda pedagógia szakos nevelőtanár etika, vizuális kultúra, napközi
Tanító abszolutórium
Erkölcstan 60 óra
12. Szabóné Bolyós Márta tanító, általános iskolai német nyelv oktatására képesített tanító magyar, matematika, környezet, vizuális kultúra, technika, testnevelés, napközi

Áttanító nevelők

13. Lukácsi Pálné Általános iskolai tanár Biológia – földrajz szak földrajz, biológia
14. Magyar Barbara Középiskolai tanár Angol szak angol, angol szakkör
15. Nagy Natália gyógypedagógus logopédia szakirány logopédia

Óraadó nevelők

16. Kiss Gábor Zoltánné Tanító –rajz speciálkollégium vizuális kultúra, művészeti szakkör
Általános iskolai tanárrajz szak
17. Pappné Szabó Gabriella gyógypedagógus logopédia szakirány gyógypedagógia, logopédia
17. Tóth László általános iskolai tanárinformatika szak informatika

Munkabeosztások

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Kohári Éva
Könyvtáros: Kissné Guba Zsuzsanna
Tankönyvfelelős: Kissné Guba Zsuzsanna
A Jászdózsai Iskoláért, Óvodáért és Közművelődésért Alapítvány kuratóriumának elnöke: Nyúlné Kövér Melinda
Dózsa Diáksport Egyesület Elnöke: Hódosi Erika
Bozsik foci edzője: Nagyné Kelemen Erika
Nevelést oktatást segítő dolgozó: Bodonyi Gyuláné Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola
Belányi Csaba informatikus
Technikai dolgozók: 2,5 fő