Felvidéki nagyjaink nyomában Határtalanul

Felvidéki nagyjaink nyomában

A JÁI Bozóky János Általános Iskola 7. osztályosainak tanulmányi kirándulása

Támogatáskezelő által hirdetett „HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázatra „Felvidéki nagyjaink nyomában” címmel. Tanévkezdésre értesültünk arról, hogy pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, és már a tél folyamán elkezdtünk készülni a nagy kirándulásra.

Az előkészítő órákon, melyeket 2015.02.26-án tartottunk, a Kárpát-medence etnikai arányainak alakulását elemeztük. A tanulók páros kutatómunkát végeztek Szlovákia néhány magyar vonatkozású nevezetességéről és azokat bemutatták. Csoportmunkában fogalomkártyákat készítettünk. A fogalomkártyák alkalmazásával a hazaszeretet, nemzet, nemzetiség, nemzeti öntudat, szórvány, etnikum, tolerancia fogalmakat tisztáztuk. Útvonaltervet készítettünk és térképhasználattal gondolatban bejártuk tervezett kirándulásunk útvonalát.

Fakultatív előkészítő tevékenység (2015. 02.19.) keretében felvettük a kapcsolatot a várhosszúréti általános iskolával. A tanulók előzetes feladatként vállalták régi népi játékok gyűjtését. A testvériskola diákjaival közös játszóház szervezését terveztük, ahol a régi korok hagyományait elevenítjük fel. A mozgásos és énekes körjátékok alkalmat teremtenek a közös élményszerzésre, a kapcsolatok kialakítására a határon túl élő fiatalokkal. Közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából, ünnepi emlékműsorral készültünk a “48-as forradalom méltó megünneplésére. Nemzeti színű papírzászlókat, kokárdákat, tulipánokat és emléktablókat készítettünk.

Március 11-én reggel 8 órakor indultunk az iskola elől.

Első állomásunkon Kassán, programunk városnézéssel kezdődött, megtekintettük a Szent Erzsébet dómtemplomot, a gótikus építészet egyik legszebb alkotását, II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós nyughelyét, majd az egykori premontrei templomot, rendházat és gimnázium épületét, a főtér palotáit. A székesegyházban megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc sírját, a székesegyház előtt kiselőadás hangzott el a Rákóczi szabadságharcról és a fejedelemről. A sétánk Márai Sándor emléktáblájához, majd szobrához vezetett, ahol szintén kiselőadás hangzott el munkásságáról.

Utazásunk második állomása: Lőcse.

Megtekintettük a belvárost, a Szent Jakab székesegyházat, a városházát, amely gyakran szerepelt Mikszáth Kálmán A fekete város c. regényében. Megnéztük Thököly Imre és Zrínyi Ilona gyermekének sírját. Felelevenítettük az iskolában tanultakat. Fényképeket és videót készítettünk a belvárosról, nevezetességeiről és a régi magyar emlékekről.

Késő délután érkeztünk Várhosszúrétre ahol elfoglaltuk szállásunkat, a Jozefina panzióban.

Vacsora után elpróbáltuk a másnapi bemutatkozó és ünnepi műsorunkat és csapatépítő játékokat játszottunk.

Reggel meglátogattuk a várhosszúréti alapiskolát, ahol az ismerkedés és kedves vendégfogadás után bemutattuk falunkat Jászdózsát, iskolánkat, iskolai életünket. A közelgő március 15. alkalmából megmutattunk, hogy hogyan kapcsolódunk be a Tavaszi emlékhadjárat programjaiba, majd ünnepi műsorral emlékeztünk az 1848-as forradalomra. Közben ajándékot adtunk át a gyerekeknek és tanítóiknak és magyar nyelvű mesekönyveket iskolai könyvtárukba. Népi hagyományainkból népdalokkal, népi játékokkal és néptánccal adtunk egy kis ízelítőt. Mi is megismertük a Várhosszúréten élők életét, a magyar anyanyelvű iskolások mindennapjait. A közös játék, éneklés és a táncház közös élményt adott a gyermekeknek, így a nap további részében már oldottan beszélgetve ismerkedtek tovább egymással.

Délután közös kirándulást tettünk Krasznahorkára. Kívülről megtekintettük a század eleji gótikus “büszke” várat, amely sajnos nemrég leégett. A közös kirándulás folytatódott Betléren, ahol az Andrássyak romantikus kastélyát tekintettük meg, amelynek eredeti berendezése és csodálatos parkja van. Megtekintettük a fegyvergyűjteményt és vadásztrófeákat. A kastély parkjában kérdezz-felelek formájában felidéztük ismereteinket a legtekintélyesebb magyar főurakról, akik meghatározó szerepet játszottak Felső-Magyarország és az egész Magyar Királyság történelmében.

Rozsnyón sétát tettünk a belvárosban: megtekintettük a városházát, kamaraházat, Diák-templomot, a tűztornyot, a püspöki palotát és székesegyházat, II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1706-os rezidenciáját, a Nehrer-házat, ahol döntöttek a Habsburgokat trónfosztó ónodi országgyűlés összehívásáról. Megemlékeztünk a dicsőséges Rákóczi szabadságharcról.

Estére visszatértünk Várhosszúrétre, búcsút vettünk kis barátainktól. A szállásunkon finom specialitással, gőzgombóccal vártak bennünket, mely nagyon ízlett mindenkinek. Az estét ismét vidám játékokkal zártuk.

A harmadik nap reggelén a panzióban elfogyasztott reggeli után útra keltünk. Krasznahorka határában megnéztük a művészien díszített szecessziós mauzóleumot, ahol Andrássy gróf és neje, Franciska szarkofágjai és kutyájuk szobra is megtalálható, melyet Kisfaludy Strobl Zsigmond készített annak idején. Kiselőadás hangzott el Krasznahorka várának történetéről, a várat birtokló magyar történelmi személyekről. Megkoszorúztuk a házaspár sírját.

A kirándulás Rimaszombaton folytatódott. Megtekintettük a belvárost, kiselőadást hallgattunk Károly Róbertről, aki 1335-ben kiváltságokat adományozott a városnak, és a város két ismert szülöttjéről, Tompa Mihály íróról és Blaha Lujzáról a Nemzeti Színház örökös tagjáról. Következő uticélunk Madách szülőháza-kastélya volt Alsósztregován. Itt érdekes élményben volt részünk, mert a gyerekek beöltözhettek „Az ember tragédiája” dráma szerepeibe és ily módon követhettük a dráma cselekményének eseményeit. A kastély megtekintése után koszorút helyeztünk el a parkban álló Madách emlékműnél.

Mikszáthfalván Mikszáth Kálmán szülőházát néztük, megismerkedtünk az író életével, családjával, és megkoszorúztuk mellszobrát.

A buszon hazafelé felelevenítettük a három nap eseményeit, látnivalóit és megtanultuk a Krasznahorka büszke vára című dalt.

Kirándulásunk után értékelő órák (2015.03.19) keretében prezentációkat készítettek a tanulók a kiránduláson készült videó és képanyagból. Élménybeszámoló fogalmazásokat írtak, amit egymásnak felolvastak, így elevenítve fel a kirándulás emlékeit. Tematikus térképet rajzoltak a bejárt útvonalról és élménybeszámoló rajzokat készítettek a megtekintett nevezetességekről. A feldolgozott anyagból faliújságot készítettünk, amit az iskola folyosóján kiállítottunk.

Bemutató órát (2015.04.14.) tartottunk a 6. és 5. osztályos diáktársaknak, ahol a kiránduláson készült képekből készített prezentációt , rövid video filmet mutattunk be és az élménybeszámolókból olvastunk fel részleteket.

Témanapot is rendeztünk (2015.04.09.) „Nemzeti összetartozás” címmel, melyen az iskola összes tanulója és pedagógusa részt vett. Erre a napra elkészült a kiállítás. Élményrajzok és a tematikus térkép színesítették a képzeletbeli „határállomást”, jelképezve a HATÁRONTÚLI kirándulást. A témanapot az igazgatónő nyitotta meg, bemutatóra, játékos vetélkedőre invitálva a diákokat. Megtekintettük a felvidéki kirándulásunk útvonalát, “Felvidéki himnusz” szavalatot hallgattunk meg egy hetedikes diák előadásában, videókat néztünk a felvidéki magyarokról, bemutattuk Várhosszúrétet a kinn készített videóanyagból és a prezentációt a pályázat megvalósulásáról.

A témanap délelőttjén, három csoportban párhuzamosan zajlottak a foglalkozások, melyeken bemutattuk a tanulói prezentációkat a Felvidék nevezetességeiről, élménybeszámoló fogalmazásokat olvastak fel a hetedikesek, kiselőadásokat tartottak a híres emberekről. A naphoz kapcsolódó fogalmakat, mint hazaszeretet, nemzeti öntudat, nemzet, szórvány, etnikum, tolerancia, kisebbség, anyanyelv közösen értelmeztünk, a kisebbekkel szituációs játék segítségével igyekeztünk pontosítani. Népi játékokat mutattunk be, a hazaszeretetről szóló dalokat tanultunk. Tablókat készítettünk a Felvidék nevezetességeiről és nagyjairól, és ezzel bővítettük a kiállítást, amit a nap végén minden résztvevő megtekintett. A témanap zárásaként Újvári Anna, “Magyar vagyok” című versét hallgattuk meg egy hetedikes diák előadásában.

A pályázat megvalósításáról, a kiránduláson szerzett élményeinkről a szülőket is tájékoztattuk, nagy érdeklődéssel nézték illetve hallgatták meg a programokon készült fényképeket, video felvételeket, és gyermekeik élménybeszámolóit.

A nyertes pályázat segítségével tanulóink egy életre szóló élménnyel gyarapodtak, a valóságban is megtapasztalták a „nemzeti összetartozás” élményét.

Krakóczki Zsuzsanna

Author: root