Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-én, csütörtökön 8.00-18.00,  és április 22-én, pénteken 8.00-16.00 között történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.

2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során.

3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.

4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.

https://drive.google.com/drive/folders/1zZ6edqBYeNYGgCkKEUHGaWLTyR1DaCHU

5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező!

 Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány ·

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7. A 2022. április 21-i és április 22-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.

8. Végül kérjük, az összesítő adatlap kitöltésével jelezze egyéb (pl. étkezés, napközi) igényét.. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Hundt Csilla

tagintézmény-vezető

Author: Krisztián Dinai