Iskolánkról


Iskolánk egy kis falu diákjait neveli és oktatja. Tanulói létszámunk lassan növekvő, de még mindig alacsony, amely részben a település demográfiai adottságaiból adódik. A lakosság nagy része a környező városok nagy gyáraiba jár el és így tartja el a családját. A gazdasági változások jelentős mértékben érintették a mi kis községünket is. A családok többségének legfontosabb problémája a mindennapi élet biztosítása, ezért a szülők nagymértékben igénylik intézményünkkel a sokoldalú együttműködést és a maximális segítségnyújtást. Nevelőink ismerik a családokat, azok problémáit, gondjait. A szülőkkel együttműködve végzik a gyermekek oktatását, nevelését.

Az iskola épülete 1991-ben épült, 6 tantermes, egy emeletes, tetőtér beépítéses épület, mely a 32-es főút mentén található. Modern és korszerű körülmények között folyhat a nevelő-és oktató munka. Az óratervi órák délelőtt folynak, délután a napközi otthonos foglalkozások, művészeti képzés és az egyéb tanórán kívüli tevékenységek zajlanak..  Egy tornaterem és egy tornaudvar is tartozik az épülethez, előbbiben egy férfi és egy női öltöző blokk is található. Ezek a létesítmények délutánonként is a diákok rendelkezésére állnak. Szabadon szervezhetnek elfoglaltságokat ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásával.

Minden osztály rendelkezik saját osztályteremmel, melyeket a kis közösségek önállóan díszítenek, alakítanak, formálnak. Rendelkezünk egy melegítő konyhával és egy ebédlő helyiséggel is, tanulóink így kulturált körülmények között étkezhetnek.  Az alsó tagozat elhelyezését az alsó szinten és a felső szint első termében oldottuk meg, míg a felső tagozat az első emeleten és a padlástérben kapott helyet.

Nevelőtestületünk életkorát tekintve középkorú, sajnos, a pedagóguspálya elnőiesedése nálunk is jellemző. hiszen csak női tagokból áll. Szakos ellátottságunk annak ellenére magas, 95%, hogy a pedagógus utánpótlás csekély, kevés szakos végzettségű pályakezdő jelentkezik a hiányzó álláshelyek betöltésére. Az iskolai tevékenységek meghatározó eleme a pedagógus közösség. Nevelőtestületünk kis létszámából adódóan is nagyon összetartó közösséget alkot, feladatainkat szorosan összehangolva végezzük, tanítói- tanári szabadság alkalmazásával a tantestület által meghatározott pedagógiai irányok között tevékenykedünk. Egy kivételével valamennyien részt vettünk már a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésében, s valamennyien magas szintű értékelésben részesültünk. A tanítás-tanulási folyamathoz szükséges alapkompetenciákon kívül a nevelők a nevelési folyamat eredményessége érdekében számos tanfolyamot, továbbképzést végeztek és végeznek, mindig az iskolahasználók szükségleteit szem előtt tartva. Gyógypedagógus és beszédfejlesztő pedagógus látják el a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését.

Arculatunk három meghatározó eleme: az alapfokú művészetoktatás, az önkormányzatiság elsajátítása és az öko-szemlélet kialakítása. Alapfokú művészeti oktatás keretében klasszikus zenét tanulhatnak diákjaink furulya és zongora tanszakon. Jól működő diák önkormányzati rendszert építettünk ki, melynek keretében a tanulók későbbi társadalmi szerepeiket tanulhatják, s melynek segítségével felkészülhetnek a „felnőtt – világ” működése.2007 óta viseljük az öko iskola címet, amely arculatunk harmadik legfontosabb eleme. Hangsúlyosak az egészség- és környezeti nevelés elemei, melyeket minden évfolyamon a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben érvényesítünk.