Iskolánkról


Iskolánk egy kis falu diákjait neveli és oktatja. Tanulói létszámunk évek óta alacsony, amely a település demográfiai változásaiból adódik. A községben kevés a vállalkozó és az értelmiségi család. A lakosság nagy része a környező városok nagy gyáraiba jár el és így tartja el a családját. A gazdasági változások jelentős mértékben érintették a mi kis községünket is. A családok többségének legfontosabb problémája a mindennapi élet biztosítása, mely a családok zaklatott életviteléhez vezetett.Ezért a szülők nagymértékben igénylik a sokoldalú együttműködést és a maximális segítségnyújtást. Nevelőink ismerik a családokat, azok problémáit, gondjait. A szülőkkel együttműködve végzik a gyermekek oktatását, nevelését.

Az iskola épülete 1991-ben épült, 6 tantermes, egy emeletes, tetőtér beépítéses épület, mely a 32-es főút mentén található. Modern és korszerű körülmények között folyhat a nevelő-és oktató munka. Az óratervi órák délelőtt folynak, délután a napközi otthonos foglalkozások, művészeti képzés és a szakkörök zajlanak..  Egy tornaterem és egy tornaudvar is tartozik az épülethez, melyben egy férfi és egy női öltöző blokk is található. Ezek a létesítmények délutánonként is a diákok rendelkezésére állnak. Szabadon szervezhetnek elfoglaltságokat ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásával.

Nemcsak a test fejlődését tekintjük fontosnak, hanem a lélek fejlesztését is, melyet a könyvtár szolgál eredményesen. Nyitva tartása igazodik a diákok, a szülők, a pedagógusok igényeihez. Pedagógusaink kihasználják ezt a közelséget, és sok könyvtári órát iktatnak be az oktatási folyamataikba. Minden osztály rendelkezik saját osztályteremmel, melyeket a kis közösségek önállóan díszítenek, alakítanak, formálnak. Rendelkezünk egy melegítő konyhával és egy ebédlő helyiséggel is. A gyerekeink így kulturált körülmények között étkezhetnek.  Az alsó tagozat elhelyezését az alsó szinten és a felső szint első termében oldottuk meg, míg a felső tagozat az első emeleten és a padlástérben kapott helyet. Tantermeink 24 tanulót képesek befogadni.

Nevelőtestületünk életkorát tekintve középkorú, sajnos, a pedagóguspálya elnőiesedése nálunk is jellemző. hiszen csak női tagokból áll. Szakos ellátottságunk annak ellenére magas, 95% feletti, hogy a pedagógus utánpótlás csekély, kevés szakos végzettségű pályakezdő jelentkezik a hiányzó álláshelyek betöltésére. Az iskolai tevékenységek meghatározó eleme a pedagógus közösség. Nevelőtestületünk kis létszámából adódóan is nagyon összetartó közösséget alkot, feladatainkat szorosan összehangolva végezzük, tanítói- tanári szabadság alkalmazásával a tantestület által meghatározott pedagógiai irányok között tevékenykedünk. Egy kivételével valamennyien részt vettünk már a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai szakmai ellenőrzésében, s valamennyien magas szintű értékelésben részesültünk. A tanítás-tanulási folyamathoz szükséges alapkompetenciákon kívül a nevelők a nevelési folyamat eredményessége érdekében számos tanfolyamot, továbbképzést végeztek és végeznek, mindig az iskolahasználók szükségleteit szem előtt tartva. Gyógypedagógus pedagógus, mozgásfejlesztő konduktor pedagógus és beszédfejlesztő pedagógus látják el a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését.

Arculatunk három meghatározó eleme: az alapfokú művészetoktatás, az önkormányzatiság elsajátítása és az öko-szemlélet kialakítása. Alapfokú művészeti oktatás keretében klasszikus zenét tanulhatnak diákjaink furulya és zongora tanszakon. Jól működő diák önkormányzati rendszert építettünk ki, melynek keretében a tanulók későbbi társadalmi szerepeiket tanulhatják, s melynek segítségével felkészülhetnek a „felnőtt – világ” működése.2007 óta viseljük az öko iskola címet, amely arculatunk harmadik legfontosabb eleme. Hangsúlyosak az egészség- és környezeti nevelés elemei, melyeket minden évfolyamon a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben érvényesítünk.