Iskolánkról

Iskolánk egy kis falu diákjait neveli és oktatja. Tanulói létszámunk évek óta csökken, amely a település demográfiai változásaiból adódik. A községben kevés a vállalkozó és az értelmiségi család. A lakosság nagy része a környező városok nagy gyáraiba jár el és így tartja el a családját. A gazdasági változások jelentős mértékben érintették a mi kis községünket is. A családok többségének legfontosabb problémája a mindennapi élet biztosítása, mely a családok zaklatott életviteléhez vezetett. Magas az elvált szülők aránya, a gyerekek főleg az anyákkal maradnak. Így számos gyerekünk csonka családban nevelkedik és hiányzik az apa példakép. Ezért a szülők nagymértékben igénylik a sokoldalú együttműködést és a maximális segítségnyújtást. Nevelőink ismerik a családokat, azok problémáit, gondjait. A szülőkkel együttműködve oldják meg a problémákat.

ujIskola

Az iskola épülete 1991-ben épült, 6 tantermes, egyemeletes, tetőtér beépítéses épület, mely a 32-es főút mentén található. Modern és korszerű körülmények között folyhat a nevelő-és oktató munka. Az óratervi órák délelőtt folynak, délután a napközi otthonos foglalkozások, művészeti képzés és a szakkörök folynak.  Egy tornaterem és egy tornaudvar is tartozik az épülethez, melyben egy férfi és egy női öltöző blokk is található. Ezek a létesítmények délutánonként is a diákok rendelkezésére állnak. Szabadon szervezhetnek elfoglaltságokat, ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásával.

Nemcsak a test fejlődését tekintjük fontosnak, hanem a lélek fejlesztését is, melyet a könyvtár szolgál eredményesen. Nyitva tartása igazodik a diákok, a szülők, a pedagógusok igényeihez. Pedagógusaink kihasználják ezt a közelséget, és sok könyvtári órát iktatnak be az oktatási folyamataikba. Minden osztály rendelkezik saját osztályteremmel, melyeket a kis közösségek önállóan díszítenek, alakítanak, formálnak. Rendelkezünk egy melegítő konyhával és egy ebédlő helyiséggel is. A gyerekeink így kulturált körülmények között étkezhetnek.  Az alsó tagozat elhelyezését az alsó szinten és a felső szint első termében oldottuk meg, míg a felső tagozat az első emeleten és a padlástérben kapott helyet. Tantermeink 24 tanulót képesek befogadni.

Nevelőtestületünk életkorát tekintve középkorú. Jelenleg az aktív mag készen áll a nevelési-oktatási feladatok ellátására. Lezajlottak az állandó változások, várhatóan jelentősebb mozgás már nem lesz. Képzettségüket tekintve gondot az ún. egyórás tantárgyak (készségtárgyak) okoznak a felső tagozatban, egyébként nevelőink a végzettségüknek megfelelően végzik munkájukat, fejlesztik tudásukat. Iskolai tevékenységnek meghatározó eleme a pedagógus közösség. Tanítói- tanári szabadság alkalmazásával a tantestület által meghatározott pedagógiai irányok között tevékenykednek. A helyi minőségbiztosítási rendszert kiépítettük. Ennek érdekében több pedagógusunk vett részt ilyen irányú továbbképzésen. Plusz kompetenciák a nevelőtestületen belül. Diákjaink mentálhigiénés nevelését is saját nevelőnkkel tudjuk megoldani. Gyógypedagógus pedagógus, mozgásfejlesztő konduktor pedagógus és beszédfejlesztő pedagógus látják el a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését.

Arculatuk három meghatározó eleme: az alapfokú művészetoktatás, az önkormányzatiság elsajátítása és az öko-szemlélet kialakítása. Alapfokú művészeti oktatás keretében klasszikus zenét tanulhatnak diákjaink furulya és zongora tanszakon. Jól működő diák önkormányzati rendszert építettünk ki, melynek keretében a tanulók későbbi társadalmi szerepeiket tanulhatják, s melynek segítségével felkészülhetnek a „felnőtt – világ” működésére.óta viseljük az öko iskola címet, amely arculatunk harmadik legfontosabb eleme. Hangsúlyosak az egészség- és környezeti nevelés elemei, melyeket minden évfolyamon a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben érvényesítünk.