Tantestület

Tagintézmény-igazgató: Hundt Csilla

Tantestület:

Dancsné Baráth Bernadett tanító

Gyenesné Cserháti Katalin tanító

Györgyfiné Tóth Márta tanító

Háfráné Szőke Ildikó tanító

Hundt Csilla tanár

Juhászné Meleg Anna tanító

Karácsony Csilla tanár

Kissné Pető Brigitta tanító

Kovács Krisztina tanár

Lukácsiné Magetti Erzsébet tanító/tanár

Surányi Mária Magdolna tanár

Vakosné Sánta Teodóra művésztanár

Óraadó pedagógusok:

Harnosné Balázs Krisztina informatikus-könyvtáros

Horváthné Kiss Zsuzsanna tanár

Kertész Vilmos tanár

Kovácsné Kondor Bernadett  gyógypedagógus

Nagyné Fehér Edit gyógypedagógus

Puskás Adrienn művésztanár

Adminisztratív dolgozók:

Harnosné Balázs Krisztina iskolatitkár

Lagzi-Kovácsné Göblyös Krisztina pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók:

Koza Erzsébet takarító

Kolozsvári Sándorné takarító