Tantestület

Tagintézmény-vezető: Hundt Csilla

Tantestület:

Dancsné Baráth Bernadett tanító

Gyenesné Cserháti Katalin tanító

Györgyfiné Tóth Márta tanító

Háfráné Szőke Ildikó tanító

Hundt Csilla tanár

Juhászné Meleg Anna tanító

Kissné Pető Brigitta tanító

Kovács Krisztina tanár

Lukácsiné Magetti Erzsébet tanító/tanár

Surányi Mária tanár

Vakosné Sánta Teodóra művésztanár

Óraadó pedagógusok:

Harnosné Balázs Krisztina informatikus-könyvtáros

Kertész Vilmos (földrajz)

Puskás Adrienn művésztanár

Szemánné Barkóczi Judit tanár  (kémia)

Adminisztratív dolgozók:

Harnosné Balázs Krisztina iskolatitkár

Lagzi Kovácsné Göblyös Krisztina pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók:

Koza Erzsébet takarító

Kolozsvári Sándorné takarító