Diákmise

November 13- án reggel 8 órától tanulóink Diákmisén vettek részt, melyet Szent Márton püspök napjához kötöttünk.  A misét Kiss Gábor esperes celebrálta, melyen minden katolikus- és református hitoktatásban részesülő tanulónk és az iskola tanári kara vett részt.

Author: root