Általános iskolai beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

 

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

 

A beiratkozás helyszíne:

Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézmény irodája (Jásztelek, Szabadság út 59.)

Tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor hozza magával:

  • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolványt és a gyermek lakcímkártyáját
  • a gyermek TAJ kártyája
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, ami lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Author: root