Iskolánkról

Az iskola települési, építészeti helyzete jó. Közvetlenül szemben található egy nagy park, amely kellemes környezetet kölcsönöz intézményünk épületének. Iskolánk épülete 1930-ban épült, majd 1964-ben bővítették és érte el jelenlegi nagyságát. 1998-ban került átadásra az új tornaterem, 2004-2005-ben pedig Phare-pályázati forrásból teljes felújításra került az emeleti rész, amely 2009. szeptemberétől sajnos lezárásra került képviselő testületi határozat alapján, a tanulói létszám csökkenése miatt. 2018-tól ismét folyamatosan növekszik a tanulói létszám, 2022 szeptemberétől elérte a 100 főt és várhatóan tovább fog növekedni. A jelenlegi 1-6. évfolyami oktatás 1-8. évfolyamra bővül, így hosszú idő után 2026-ban iskolánkban ismét lesz ballagás.

Tantermeink tágasak, világosak. 2018 óta folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok. Megtörtént a fűtéskorszerűsítés, tantermeket újítottunk fel és bútoroztunk be, informatika terem került kialakításra, új burkolatot kapott az udvar, bővült a tanári szoba, előkert épült szülői segítséggel és számtalan kisebb karbantartási tevékenység történt. Elmondható, hogy kellemes, barátságos környezet és légkör fogadja a tanulókat.

Az iskola épületére vonatkozó legfontosabb adatok az alábbiak:

Tantermek száma: 6

Csoportszobák száma: 3

Informatika terem: 1

Oktatási célra használt helyiség összesen: 10

Nevelői szoba: 1

Nem oktatási célra használt helyiségek száma: 4

(Emeleti volt nevelői szoba, igazgatói iroda, takarítói helyiség, tankerületi irattár)

Mosdók száma: 6

Öltözők száma: 2

Tornaterem: 1
Az iskola épületének összes alapterület: 1917 m2
Az iskolaudvar területe megközelítően: l200 m2

Iskolánk igyekszik kihasználni a kis iskolákra jellemző előnyöket mind az oktatásban, mind a nevelésben, mint pl.: közvetlenebb a kapcsolat tanár és diák, tanár és szülő között, „személyre szabott” differenciált feladatok segítik a tanulást. Családias légkört igyekszünk teremteni, melyben a tanuló nem anonim. Hagyományaink zöme is e pedagógiai alaptételre épül. A tanulók részére az órai foglalkozásokon túl angol és olasz szakkör áll rendelkezésre, a testnevelés órák keretében pedig labdarúgással ismerkednek. Emellett változatos programokkal, kirándulásokkal igyekszünk színesebbé tenni az iskolai életet.

Iskolánkban 9 főállású pedagógus, 3 óraadó, két pedagógiai asszisztens és egy iskolatitkár dolgozik. A tagintézmény-vezetői feladatokat a JÁI intézményvezető-helyettese látja el. 2 technikai dolgozó az iskola tisztaságáért felel.

Az iskola jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, a társadalmi szervezetekkel, és a település egyéb intézményeivel, hiszen egy kis településen ez elengedhetetlen feltétele a működésnek. Az iskolában szülői szervezet működik.