Tantestület

IVANICS GYŐZŐNÉ tagintézmény-vezető
FAZEKASNÉ KISBAKONYI TÜNDE tanító
FÜRDŐS PÉTER tanár
KOPPÁNYNÉ DOBOS SZERÉNA tanár
KULI DÉNES JÓZSEFNÉ tanító
TAMÁS KATALIN tanító