Iskolánkról

A jászberényi Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény a Belvárosi Általános Iskola részeként 2011. augusztus 1-től csatlakozott a Jászsági Közoktatási Intézményhez. 2012. augusztus 15-től önálló tagintézményként kezdte meg működését a Jászsági Köznevelési Intézményen belül.

Tagintézményünk a jövőben is a nemes hagyományok megőrzésére törekszik azáltal, hogy nevelésünket gyermekszeretet és tolerancia, oktatási munkánkat a minőségi követelmények jellemzik. Tantárgyi törekvéseinket az emelt szintű oktatási forma alkalmazása jellemzi.

Iskolánk ének-zene és angol tagozatos általános iskola, melyben az értelmi érzelmi, erkölcsi nevelés mellett kiemelt szerepet kap a zenei nevelés és az intenzív nyelvoktatás.

Tanítványaink zenei tagozatunkon minden évfolyamon magasabb óraszámban tanulják az ének tantárgyat a szabadon tervezhető, illetve a nem kötelező óraszám terhére. Az ének-zene a szavak feletti „hangzó nyelv” élményével és az aktív énekléssel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés elsősorban a zenei anyanyelv és a zene sajátos összetevőinek megismerését jelenti. A zenehallgatás a zenemű érzelmi hatása miatt nélkülözhetetlen személyiségfejlesztő eszköz.

Az angol nyelv emelt szintű oktatására az Európai Uniós csatlakozásunkat követően az idegen nyelvi ismeretek iránt megnövekedett igény miatt van szükség.

Cél: az első idegen nyelv készségszintű elsajátítása.

Iskolánk története

1873. Dr. Samassa József egri érsek a kiskapitányi lak bővítésével felépíti a központi katolikus iskolát, csengettyűtoronnyal, telekcserével az Érseki Leánynevelő Intézet alapítása miatt, amely a város elemi iskolája lesz.

1937-ben A földszinti épületet emeletes épületté emelik, és központi lányiskolaként működik.

1968-ban Az iskola felveszi Székely Mihály nevét, amikor az özvegye alapítványt hoz létre, és megalapítja a Székely Mihály-díjat, amelynek átadására minden évben május 8-án kerül sor.

1977. Elindul a zenei tagozatos képzés, amely az óta folyamatosan működik a város legrégebbi tagozatos képzéseként.

1970-es évek: Az iskola részeként működik az Árpád úti tagozat és a Dolgozók Általános Iskolája, egészen 2010-ig. A felnőttoktatási osztályban, napjainkban is zajlik a felnőttek képzése…

1997. Iskolánk összevonásra kerül a Bercsényi Úti Általános Iskolával, létrejön a Belvárosi Általános Iskola.

2003-ban bevezetésre kerül az angol nyelv emelt szintű oktatása.

2007-2009. Iskolafenntartó társulásban oktatunk a Jászfelsőszentgyörgyi Iskolával.

2010. Megszűnik a társulás és leválik az Eltérő Tantervű Tagozat.

2010/2011. tanév: A 6. évfolyamon megkezdődik a Természettudományos Tehetséggondozás (TTG). A dráma és a tánc bekerül a tantervbe, 5-6., illetve 1-8. évfolyamon.

2011. A Belvárosi Általános Iskola működtetője a Jászsági Kistérségi Társulás lesz, és a Jászsági Közoktatási Intézmény egyik tagintézményévé válik.

2012 .A Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény önállóan kezdi meg működését a Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménytől leválva a Jászsági Köznevelési Intézmény 11 tagintézményével egyenrangúan. Tagintézményünkben kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, ének-zene és angol tagozatainkon. Ápoljuk hagyományainkat, a tanév folyamán megtartjuk hagyományos rendezvényeinket (szüreti mulatság, tücsökavató, mikulás délután, karácsonyi műsor, farsang, ki mit tud, szerenád, ballagás). A tanév végén, látványos záróhangversenyen adnak számot a diákjaink a tudásukról.