Tantestület

Birinyi Jánostagintézmény-vezető
Belányi Csabaóraadó
Fazekasné Kisbakonyi Tündetanító
Fülöp Sándornéiskolatitkár
Gálik Adrienntanító
Kobela Margit Magdolnagyógypedagógiai asszisztens
Koppányné Dobos Szerénatanár
Kuli Dénes Józsefnétanító
Lajkóné Sóspataki Editpedagógiai asszisztens
Szabó Mariannatanító
Tamás Katalintanító
Tamás Zsuzsannatanító