Iskolánkról

Az iskola települési, építészeti helyzete jó. Közvetlenül az iskolával szemben található egy nagy park, amely kellemes környezetet kölcsönöz intézményünk épületének. Iskolánk épülete 1930-ban épült, majd 1964-ben bővítették és érte el jelenlegi nagyságát. Mérete alapján a jelenlegi tanulólétszámtól több tanulót is el tudnánk helyezni. Néhány éve részben fenntartási önerőből, részben pályázati pénzekből felújításra került az egész tetőszerkezet, új festést kapott kívülről és megtörtént a gázfűtésre való áttérés, elkészült és 1998-ban került átadásra az új tornaterem, 2004-2005-ben pedig 22+5 milliós Phare-pályázati nyereményből teljes felújításra került az emeleti rész, amely 2009. szeptemberétől sajnos lezárásra került képviselő testületi határozat alapján a tanulói létszám csökkenése miatt. Tantermeink tágasak, világosak. Két szükségtantermet használunk az épület alsó szintjén. Az egyikben tanulóink gyógypedagógus által végzett egyéni megsegítése folyik, a másik szükség tanterem osztály tanteremként működik. A számítástechnika oktatását takarékossági okokból egy tanterembe helyeztük megosztva a nevelői szobával.

Az iskola épületére vonatkozó legfontosabb adatok az alábbiak:

  • Tantermek száma: 6
  • Ebből szükségtanterem: 2
  • Oktatási célra használt helyiség összesen: 6
  • Nem oktatási célra használt helyiségek száma: 4
    (Nevelői szoba és iskolatitkári iroda megosztva a számítástechnika tanteremmel, igazgatói iroda, kapusszoba)

Zárt udvarral is rendelkezünk, melynek nagysága megfelelő, sportudvarrá való átalakításának lehetőségét tartalmazza a fenntartó fejlesztési terve. Iskolánk tipikus kistelepülési, falusi iskola. A lakosság jelentős része, a roma kisebbséghez tartozik. Magas a munkanélküliség, sok a csonka család. Tanulólétszámunk ebből a körből jár iskolába. 29 fő tanulóból 27 fő roma tanuló. E tényekből adódóan sok a szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű, amiből következik, hogy tanulóink nagy létszámban veszélyeztetettek tanulási és magatartási problémákkal. Iskolánkban alsó tagozaton két összevont iskolaotthonos osztály, a felső tagozaton az 5. és 6. osztályban hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok (osztályok) működnek.

A szülők szociális körülményei alapján, tanulóink 97 %-a ingyenesen étkezik. Igyekszik kihasználni a kis iskolákra jellemző előnyöket mind az oktatásban, mind a nevelésben, mint pl.: Közvetlenebb kapcsolat tanár és diák, tanár és szülő között , “személyre szabott” differenciált feladatok. Családias légkört igyekszünk teremteni, melyben a tanuló nem anonim. Hagyományaink zöme is e pedagógiai alaptételre épül.

Iskolánkban 5 főállású pedagógus dolgozik és 1 fő pedagógus GYES mellett 6 órahosszában. Ebből 1 fő pedagógus tagintézmény-vezetői teendőket lát el. Mindenki rendelkezik pedagógiai képesítéssel. Fejlesztő pedagógusi képesítéssel /Meixner/ rendelkezik 3 fő. Osztályfőnöki feladatokat 4 nevelő lát el. 1 fő technikai dolgozó takarítói feladatot lát el.

Az iskola kapcsolata a szülőkkel, a társadalmi szervezetekkel, és a település egyéb intézményeivel jó, hiszen egy kis településen ez elengedhetetlen feltétele a működésnek. A szülői munkaközösség működik.