Információk a beiratkozáshoz

A Tankerület tájékoztatása alapján a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra most nincs
szükség, csak az első tanítási napon kell bemutatni:
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Author: Bene László