Tantestület

Tagintézmény-vezető: Hundt Csilla

Tantestület:

Dancsné Baráth Bernadett tanító

Demény Andrea testnevelő

Gyenesné Cserháti Katalin tanító

Györgyfiné Tóth Márta tanító

Háfráné Szőke Ildikó tanító

Hundt Csilla tanár

Juhászné Meleg Anna tanító

Kissné Pető Brigitta tanító

Kovács Krisztina tanár

Lukácsiné Magetti Erzsébet tanító/tanár

Vakosné Sánta Teodóra művésztanár

Óraadó pedagógusok:

Erdő Éva Tanár

Harnosné Balázs Krisztina informatikus-könyvtáros

Horváthné Kiss Zsuzsanna tanár

Kovácsné Kondor Bernadett  gyógypedagógus

Puskás Adrienn művésztanár

Adminisztratív dolgozók:

Harnosné Balázs Krisztina pedagógiai asszisztens

Topics Magdolna adminisztrátor

Technikai dolgozók:

Koza Erzsébet takarító

Kolozsvári Sándorné takarító