Nyertes Erasmus+ KA2 pályázataink

A következő két tanévben két Európai Uniós pályázatban lesz lehetőségünk aktívan dolgozni. Mindkét projekt munkanyelve az angol lesz, és a két év alatt 28 diákunk utazhat majd külföldre, ahol angol nyelven kell majd kommunikálniuk.

  1. Az egyik, amelynek koordinátorai leszünk, célja az anyagi, szociális vagy egészségi hátrány csökkentése a zenei nevelés segítségével. Címe: A zene az kell, mert körül ölel, azonosító száma: 2017-1-HU01-KA219-035961_1. Három klubot fogunk szervezni:
  • ZENEI KLUB MŰKÖDTETÉSE, ahol a következő programok lesznek: hangszerek oktatása (pl. gitár, hegedű, furulya, zongora, ütős, stb.); iskolarádió indítása abban egymást segíteni; iskoladal és projektdal alkotása és előadása; éneklő verseny; iskolai énekkar és annak alakításában segíteni; iskolai zenekar és az alakításában segíteni; minden találkozó végén koncertet szervezni.
  • ANGOL NYELVI KLUB MŰKÖDTETÉSE a következő feladatokkal: angol nyelven színdarab előadása; angol nyelvű dalok éneklő versenye; szerepjátékok előadása; angol dalok meghallgatása és megjegyzése; híres embert meghívni az iskolába, gyerekeknek társaikkal kommunikációs helyzet biztosítása.
  • INFORMATIKA KLUB munkája a következőkből áll majd: digitális újság a gyerekek munkáinak bemutatására; 3D anyagok keresése szaktárgyak óráira; software tanfolyamok szervezése az IKT készségek fejlesztésére; web-játék verseny szervezése; projekt honlap létrehozása és működtetése; e-twinning kapcsolatok ápolása.

Partnereink görög, lengyel, olasz és török oktatási intézmények lesznek.

  1. A másik projekt az angol oktatás új módszereinek kipróbálására készült, címe is ezt fejezi ki: Új módszer az angol oktatásában, azonosító száma: 2017-1-TR01-KA219-046239_4. Angol nyelvű olvasmányok feldolgozásán keresztül a képzelet és a kreativitás bevonásával a négy alapkészség (hallás, beszéd, olvasás, írás) valamint a kritikai gondolkodás, magabiztosság, és fordítási készség fejlesztése a cél.

Partneriskoláink Törökországban, Olaszországban, Bulgáriában és Romániában működő iskolák lesznek.

Author: root