Járványügyi Protokoll

 

 

 

 

 

A Protokollt Itt tekintheti meg Kattintson a szövegre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

 

 

PROTOKOLLJA

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászberény, 2020. 09. 01.

 

 

 

 

Készítette:

 

 

 

 

Pesti Péter

intézményvezető

 

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 

 • Az EMMI által – 2020. 08.17-én – kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

 

 

BEVEZETÉS

 

Az EMMI által – 2020. 08.17-én – kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről ajánlásokat fogalmazott meg az intézmények számára, mely alapján a helyi Protokoll kidolgozása az intézményvezető és a tagintézményvezetők feladata, melynek megvalósítását a fenntartó ellenőrzi. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. Az intézményvezető és a tagintézményvezetők folyamatosan figyelemmel kisérik az irányító hatóságok rendelkezéseit és ennek figyelembe vételével aktualizálják a protokollt.

Jelen eljárásrend az intézmény valamennyi feladatellátási helyére kiterjedően érvényes.

 

Feladatellátási helyek:

 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

 

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 6.

 

Telephelye: Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika terem 5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3.

 

Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9.

 

Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye 5124 Jászágó, Jókai út 14.

 

Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110.

 

Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye 5121 Jászjákóhalma, Fő út 48-50..

 

Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye 5141 Jásztelek, Szabadság út 59.

 

Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és AMI Tagintézménye 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60.

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 

1.1 Az intézmény valamennyi feladatellátási helyén alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezető és a tagintézmény vezetők ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

 

 

 1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve a intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 

2.2 Az intézmény területére az iskola tanulóin és dolgozóin kívül más nem léphet be. (Kérjük a szülőket, hogy legfeljebb a bejáratig kísérjék a gyermekeiket!) Amennyiben elengedhetetlen bemennie a felnőttnek az iskola épületébe, az orrot is eltakaró szájmaszk kötelező!

 

2.3 Reggel, az iskolába érkezéskor gyermekeknek és a felnőtteknek kötelező a kézmosás kézfertőtlenítővel. (A kézfertőtlenítőt a tankerület minden iskolának biztosítja, beszerzi!)

 

2.4 A kéztörlés papírtörölközővel történjen, amely szintén rendelkezésre áll az iskolákban!

 

2.5 Mindaddig, amíg a hivatalos állásfoglalás nem erősíti meg, hogy a járványveszély már nem áll fenn, az iskolai rendezvényeken külső meghívott nem vehet részt!

 

2.6 Kérjük, hogy a gyermekek kellő mennyiségű papírzsebkendővel érkezzenek iskolába, hogy minden egyes használat után el tudják dobni!

 

2.7 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.

 

 

2.8 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

 

2.9 Az intézményben a csengetési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 2.8 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.

 

2.10 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

 

2.11 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

 

2.12 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

 

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át.

 

2.12 A járványügyi készenlét idején, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem szervezünk. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

 

 

 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

3.1 Valamennyi feladatellátási helyünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

 

 

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.

 

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

 

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

 

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

 

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

 

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe.

 

3.9 Az udvarokon, tornatermekben és az iskola egyéb helyiségeiben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

 

 

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

4.1 Fokozottan figyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságát, a rendszeres fertőtlenítés elvégzésének meglétét. Amennyiben hiányosságot észlelünk, azonnal felhívjuk az étkezést biztosító cég figyelmét a járványügyi higiéniás szabályok maradéktalan betartására.

 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

 

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 

 

 1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

 

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

 

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

 

7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.

 

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

8.4 A Házirendekben meghatározott 5 nap szülői igazolás csak előre bejelentett módon, családi vagy egyéb programokon való részvétel esetén fogadható el, a járványügyi készenlét idején.

 

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

 

9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

 

 

PROTOKOLLJA

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászberény, 2020. 09. 01.

 

 

 

 

Készítette:

 

 

 

 

Pesti Péter

intézményvezető

 

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 

 • Az EMMI által – 2020. 08.17-én – kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

 

 

BEVEZETÉS

 

Az EMMI által – 2020. 08.17-én – kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről ajánlásokat fogalmazott meg az intézmények számára, mely alapján a helyi Protokoll kidolgozása az intézményvezető és a tagintézményvezetők feladata, melynek megvalósítását a fenntartó ellenőrzi. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. Az intézményvezető és a tagintézményvezetők folyamatosan figyelemmel kisérik az irányító hatóságok rendelkezéseit és ennek figyelembe vételével aktualizálják a protokollt.

Jelen eljárásrend az intézmény valamennyi feladatellátási helyére kiterjedően érvényes.

 

Feladatellátási helyek:

 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

 

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 6.

 

Telephelye: Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika terem 5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3.

 

Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9.

 

Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye 5124 Jászágó, Jókai út 14.

 

Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110.

 

Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye 5121 Jászjákóhalma, Fő út 48-50..

 

Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye 5141 Jásztelek, Szabadság út 59.

 

Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és AMI Tagintézménye 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60.

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 

1.1 Az intézmény valamennyi feladatellátási helyén alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezető és a tagintézmény vezetők ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

 

 

 1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve a intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 

2.2 Az intézmény területére az iskola tanulóin és dolgozóin kívül más nem léphet be. (Kérjük a szülőket, hogy legfeljebb a bejáratig kísérjék a gyermekeiket!) Amennyiben elengedhetetlen bemennie a felnőttnek az iskola épületébe, az orrot is eltakaró szájmaszk kötelező!

 

2.3 Reggel, az iskolába érkezéskor gyermekeknek és a felnőtteknek kötelező a kézmosás kézfertőtlenítővel. (A kézfertőtlenítőt a tankerület minden iskolának biztosítja, beszerzi!)

 

2.4 A kéztörlés papírtörölközővel történjen, amely szintén rendelkezésre áll az iskolákban!

 

2.5 Mindaddig, amíg a hivatalos állásfoglalás nem erősíti meg, hogy a járványveszély már nem áll fenn, az iskolai rendezvényeken külső meghívott nem vehet részt!

 

2.6 Kérjük, hogy a gyermekek kellő mennyiségű papírzsebkendővel érkezzenek iskolába, hogy minden egyes használat után el tudják dobni!

 

2.7 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.

 

 

2.8 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

 

2.9 Az intézményben a csengetési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 2.8 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.

 

2.10 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

 

2.11 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

 

2.12 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

 

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át.

 

2.12 A járványügyi készenlét idején, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem szervezünk. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

 

 

 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

3.1 Valamennyi feladatellátási helyünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

 

 

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.

 

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

 

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

 

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

 

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

 

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe.

 

3.9 Az udvarokon, tornatermekben és az iskola egyéb helyiségeiben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

 

 

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

4.1 Fokozottan figyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságát, a rendszeres fertőtlenítés elvégzésének meglétét. Amennyiben hiányosságot észlelünk, azonnal felhívjuk az étkezést biztosító cég figyelmét a járványügyi higiéniás szabályok maradéktalan betartására.

 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

 

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

 

 

 1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

 

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

 

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

 

7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.

 

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

8.4 A Házirendekben meghatározott 5 nap szülői igazolás csak előre bejelentett módon, családi vagy egyéb programokon való részvétel esetén fogadható el, a járványügyi készenlét idején.

 

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

 

9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Author: Bene László